Wat is Mighties? 

Mighties is niet in 1 woord of zin te omschrijven. Het is een combinatie van een concreet hulpmiddel en een gedachtengoed. Het concrete hulpmiddel is het houten poppetje in alle kleuren van de regenboog. 
Met het gedachtengoed doel ik op de werkwijze en het begeleiden van een gezin bij het introduceren. Het gedachtengoed is ook mijn open denkwijze en mijn blijvende betrokkenheid binnen organisaties die Mighties inzetten. 

Mighties maakt de verbondenheid van mensen concreet en tastbaar. Het kan steun bieden en kracht geven op momenten of in perioden waarin er behoefte is aan het gevoel van samen zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet mogelijk is. 
Mighties kan worden ingezet door hulpverleners zoals maatschappelijk werk of pedagogisch medewerkers. 

Ieder gezinslid heeft een Mighty van zichzelf. Een Mighty is een houten poppetje. Zoals de gezinsleden samen een gezin vormen, zijn de poppetjes een weergave van het gezin. 
Op het moment dat het gezin samen is, zijn de poppetjes samen. Wanneer het gezin niet samen kan zijn, blijven de Mighties van degene die je moet missen bij jou. Hierdoor ben je door middel van het Mighties gezinnetje, toch altijd samen. En samen zijn geeft superkracht!

Mighties is ontstaan vanuit de ervaringen van mijn eigen gezin. (je leest hierover meer bij 'het verhaal van..').

Mighties?

Waar de naam vandaan komt? Onze jongste zoon Mike; hij kreeg direct na de geboorte de bijnaam Mighty Mike. Het was de superkracht die hij bezit die ik ook in de naam terug wilde laten komen: Mighties! 

Concreet!

1. Alle gezinsleden zijn samen. 
Evenals de houten figuurtjes die een weergave zijn van ieder gezinslid; Mighties. 

2. Het gezin is door omstandigheden niet in staat om samen te zijn. De 3 gezinsleden links, houden de Mighties bij zich van de andere 2 gezinsleden. De 2 gezinsleden rechts, houden de Mighties bij zich van de andere 3 gezinsleden.