Wat is Mighties? 

Mighies is een combinatie van een concreet hulpmiddel en een gedachtengoed. Het concrete hulpmiddel is het houten figuurtje in alle kleuren van de regenboog. 
Het gedachtengoed is de werkwijze en de manier waarop een gezin begeleid wordt bij het introduceren. Daarbij ook het begrijpen vanuit welke ervaring Mighties is ontstaan, en wat het doel is van het inzetten van deze houten figuurtjes. 

Mighties maakt de verbondenheid van mensen concreet en tastbaar. Het kan steun bieden en kracht geven op momenten of in perioden waarin er behoefte is aan het gevoel van samen zijn, terwijl dit in werkelijkheid niet mogelijk is. 
Mighties kan worden ingezet door hulpverleners zoals maatschappelijk werk of pedagogisch medewerkers.